SLUŽBY PRE FIRMY

OBCHODNÉ A EXPORTNÉ PORADENSTVO

Medzikultúrna komunikácia

Komunikujeme za vás v cudzom jazyku a pomôžeme vám prekonať medzikultúrne bariéry vstupu na trh.

Dlhoročné skúsenosti

Naše dlhoročné skúsenosti a poznanie farmaceutického prostredia na Slovensku a v Rakúsku zabezpečí pre vašu spoločnosť individuálne riešenia a následný rast.

Široká sieť kontaktov a partnerov

Rozmanitosť kooperačných partnerov a kontaktov v Rakúsku a na Slovensku rozšíri vaše podnikanie do zahraničia a zároveň posilní vašu spoločnosť aj na domácom trhu.

NAŠE SLUŽBY

Analýza trhu a právne služby

Vstup na zahraničný trh zabezpečujeme formou analýzy lokálneho trhu a právnymi službami.

Komunikácia s úradmi

So štátnymi úradmi ale aj súkromnými spoločnosťami komunikujeme za vás.

Registrácia produktov

Registrované produkty zalistujeme do rôznych obchodov, prevádzok alebo k veľkodistribútorom. Jednou z možností je umiestniť tieto výrobky aj na náš eShop www.austriaapotheke.sk

Marketingové stratégie

Marketingové stratégie vypracovávame v spolupráci s najlepšími digitálnymi agentúrami z Bratislavy alebo Viedne.

PharmDr. Ladislav Pavlovič, CEO and Founder

- člen Rakúskej a Slovenskej lekárnickej komory

- člen Slovensko - rakúskej obchodnej komory

-  dlhoročné skúsenosti v nadnárodných farmaceutických korporáciách ( Novartis AG, Krka, d.d. Novo mesto)

- dlhoročné skúsenosti v rakúskych lekárňach